Samenwerken met particuliere initiatieven aan gelijke kansen voor vrouwen

Als arbeidsmarktregio (AMR) kun je eigen projecten opstarten, maar je kunt ook bestaande initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek werkt daarom intensief samen met Stichting Vrouwenplatform Carree om meisjes en vrouwen te helpen hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. En dat gaat hartstikke goed.

Stichting Vrouwenplatform Carree Overijssel is een vrijwilligersorganisatie opgericht in 1975, met als doel de emancipatie van de vrouw te bevorderen. In de tussentijd is het platform, dat geleid wordt door een professioneel bestuur en gepassioneerde, geschoolde medewerkers en vrijwilligers, uitgegroeid tot een begrip in de regio. In de loop der jaren bouwde de organisatie aan een groot netwerk en veel kennis, deskundigheid en ervaring op. Waarom zou je daar als arbeidsmarktregio geen gebruik van maken?

De gemeentes van de AMR IJsselvechtstreek begrijpen dat Carree een onmisbare partij aan tafel is als het gaat om het cre‘ren van gelijke kansen. Daarom zijn ze betrokken bij de projecten die Carree organiseert en ondersteunen ze die waar mogelijk. Voorbeelden zijn het nieuwste project Wereldvrouwen!, waarbij vrouwen met een vluchtelingenachtergrond worden geholpen bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland, en het project De Nieuwe Toekomst, dat vrouwen, die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, naar werk begeleidt.

In de loop der jaren zijn tientallen vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt door Vrouwenplatform Carree naar werk begeleid. Dat werd deels mogelijk gemaakt door de samenwerking en (financiële) ondersteuning van de provincie Overijssel en de gemeentes in de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek.