Jongeren helpen jongeren aan werk in de regio Amersfoort

Wie spreekt de taal van de jeugd beter dan jongeren zelf? Hoe bereik je mensen met een bijstandsuitkering tussen de 18 en 27 jaar het beste? Via hun leeftijdsgenoten natuurlijk! Bij het Jongerenloket in de arbeidsmarktregio Amersfoort begrijpen ze dat. Daar helpen vier enthousiaste jongerenconsulenten, met begeleiding van professionals, hun leeftijdsgenoten met allerlei vragen over het vinden van een geschikte baan.

Het Jongerenloket is zowel digitaal als ‘op locatie’ in Amersfoort een plek waar werkloze jongeren terecht kunnen voor vragen over het vinden van een baan, advies over werken en leren, voorlichting over kansen op de arbeidsmarkt en netwerken. De werkwijze: jongeren moeten eerst doen wat binnen hun mogelijkheden ligt en daarna wordt pas gesproken over uitkeringen. Dat sluit aan bij de realiteit van de arbeidsmarkt en het werkende bestaan: eerst solliciteren en daarna je arbeidsvoorwaardengesprek.

Uniek aan het Jongerenloket is dat zij niet geholpen worden door volwassenen, maar door andere jongeren. Doordat het leeftijdsgenoten zijn, sluiten zij direct aan bij de belevingswereld van de doelgroep. De vier jongerenconsulenten die zijn aangesteld worden ondersteund door de coördinator Jongerenloket. Hij is ook RMC-coördinator en teamleider van de afdeling Leerplicht van de gemeente Amersfoort. Doordat de coördinator op al deze vlakken betrokken is kan er integraal gewerkt worden en zijn de lijnen kort.

Het Jongerenloket wordt gesubsidieerd door het ESF. Sinds haar oprichting in 2014 heeft ze een belangrijke bijdrage aan de aanpak van jeugdwerkloosheid in onze regio geleverd. Veel jongeren weten hun weg te vinden naar het Jongerenloket.