Durf, doe, divers

Samen werken we aan gelijk kansen op de arbeidsmarkt. Hoewel iedere regio zijn eigen uitdagingen heeft, hebben we onderling ook veel gemeen. Durf, doe, divers is een platform voor kennisdeling en inspiratie. Hoe zetten andere arbeidsmarktregio’s zich in om verschillende groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen? Welke aanpakken zijn succesvol? En hoe lossen we veelvoorkomende problemen op? Via Durf, doe, divers kom je erachter. Klik op de kaart om aan de slag te gaan, sluit je aan bij de besloten LinkedIn-netwerkgroep!
Gelijke Kansen en Non-Discriminatie is een zogenaamd horizontaal thema binnen het Europees Sociaal Fonds (ESF 2014- 2020).