Cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA)

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen, werkgeversorganisaties,  werknemersorganisaties en samenwerkingsverbanden van arbeidsorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor het stimuleren van  dienstverlening aan werkzoekenden en samenwerking tussen sectorale arbeidsmarktpartijen of sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

Het doel van de ‘Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’ (DWSRA) is het voorkomen van werkloosheid en het bevorderen van de overgang van werk naar werk.

Er kan op grond van deze regeling subsidie worden aangevraagd voor twee soorten projecten, namelijk:

  • een project dienstverlening of
  • een project samenwerking en regie arbeidsmarkt.

Binnen deze regeling is het mogelijk om te combineren. Binnen een project samenwerking en regie arbeidsmarkt kan maximaal 25%  cofinanciering besteed worden aan dienstverlening .Bij een project dienstverlening kan maximaal 25%  cofinanciering besteed worden aan samenwerking en regie arbeidsmarkt.
 

Let op!

Het tweede aanvraagtijdvak is gesloten. Voor dit aanvraagtijdvak was € 18.750.000 beschikbaar waarvan € 7.750.000 voor projecten dienstverlening en € 11.000.000 voor projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt ten minste € 125.000 en ten hoogste € 2.000.000.