Contact

Neem voor vragen over de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’ (DWSRA) contact op met:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitvoering Van Beleid
Postbus 93249
2509 AE Den Haag

Telefoon: 070 315 21 40

Of ga direct naar het contactformulier.