Uitbreiding begripsomschrijvingen O&O-fonds en werkgevers- en werknemersorganisatie

De begripsomschrijving “O&O-fonds” is uitgebreid. Ook een O&O-fonds dat niet is opgericht in een bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangemelde cao kan een subsidieaanvraag indienen. Vereist is dat het bestuur paritair is samengesteld door partijen die een cao hebben gesloten. Die partijen dienen aangesloten te zijn bij een centrale werkgeversorganisatie respectievelijk werknemersorganisatie. Het fonds moet zijn opgericht voor 1 januari 2016.

De begripsomschrijvingen van werkgevers- en werknemersorganisatie zijn aangepast. Als werkgevers- respectievelijk werknemersorganisatie wordt tevens aangemerkt een stichting die werkzaam is voor werkgevers, respectievelijk werknemers, die is aangesloten bij een centrale werkgevers- respectievelijk centrale werknemersorganisatie als bedoeld in de bijlage 3 en 4 bij de regeling. Als bewijs van de aansluiting van een stichting bij een centrale werkgeversorganisatie, respectievelijk werknemersorganisatie wordt een document bijgevoegd dat is ondertekend door een centrale organisatie.

De uitbreidingen gelden voor de aanvragen die worden ingediend in het tweede aanvraagtijdvak. Dit aanvraagtijdvak loopt vanaf 28 november 2016, 9.00 uur tot en met 23 december 2016, 17.00 uur.