Uitvoeren en verantwoorden

Op deze pagina vindt u sjablonen (formats) voor uw project. De bestanden laten zich het beste openen in de laatste versies van de browsers Firefox en Google Chrome.

Aanvragen

Monitoring en einddeclaraties

De voortgangsrapportage/einddeclaratie dient u in via het E-portaal.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het E-formulier voor de voortgangsrapportage en einddeclaratie.

Voortgangsrapportage DWSRA voorbeeld

Einddeclaratie DWSRA voorbeeld

Einddeclaratie DWSRA voorbeeld 1

Bijlagen die u mee stuurt met de voortgangsrapportage zijn:

De inhoudelijke toelichting op de activiteiten en resultaten

Bijlage –toelichting-op-de-activiteiten- enz

Voor de financiële toelichting maakt u gebruik van het onderstaande spreadsheet.

Format DWSRA TD en EDenz

Uw administratie dient een overzicht te bevatten van de KvK-nummers van de entiteiten die deelnemen aan het project en de subsidiabele activiteiten waaraan is deelgenomen. Ook wanneer facturen gericht aan andere partijen dan de subsidieaanvrager (zoals deelnemende arbeidsorganisaties) worden opgevoerd, is de subsidieaanvrager namelijk belast met het voorkomen van dubbelfinanciering en dient deze hierover te communiceren met deelnemende partijen. Voor de rapportage kunt u gebruik maken van de onderstaande bijlage.

Bijlage+KvK+overzicht+Dwsraenz

Wanneer in uw project sprake is van een project dienstverlening of een project samenwerking en regie arbeidsmarkt waarbij activiteiten worden uitgevoerd tbv deelnemers dient u ook een BSN-rapportage mee te sturen.   Deze persoonsgegevens zijn onder andere nodig om te controleren of er geen sprake is van dubbelfinanciering. Daarnaast kan er op deze manier onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van de activiteiten ten aanzien van dezelfde persoon. De gegevens zullen anoniem worden gebruikt voor bestandsvergelijking.

DWSRA BSNRapportage

Let op. Naast het BSN nummer dient u ook in te vullen  aan welke activiteit de deelnemer heeft deelgenomen. De BSN nummers moeten uniek zijn. Kunnen dus niet twee keer voorkomen in de rapportage. Wanneer een deelnemer aan meerdere activiteiten heeft deelgenomen vult u alle activiteiten in.