2e Tijdvak DWSRA gesloten, beoordeling gestart

Het tweede en laatste aanvraagtijdvak voor de regeling DWSRA (Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt) is op 23 december 2016 gesloten. Op dit moment worden de aanvragen beoordeeld.

Regeling overvraagd

Gedurende de openstelling van het tijdvak zijn er veel aanvragen ingediend waardoor het budget, met name voor dienstverlening werkzoekenden, is overschreden. Hierdoor moeten net als in het eerste tijdvak projecten worden afgewezen. De beoordeling van de aanvragen is inmiddels gestart. Het subsidieplafond voor het tweede aanvraagtijdvak bedraagt voor projecten dienstverlening werkzoekenden € 7.750.000 en voor projecten samenwerking en regie op de arbeidsmarkt € 11.000.000.

Aantallen 2016

In het tweede tijdvak zijn 13 aanvragen gedaan voor projecten dienstverlening werkzoekenden en 32 aanvragen voor projecten samenwerking en regie op de arbeidsmarkt. Samen met de aanvragen in het eerste aanvraagtijdvak zijn 36 aanvragen gedaan voor dienstverlening werkzoekenden en 48 aanvragen voor samenwerking en regie op de arbeidsmarkt.

Afhandeling eerste tijdvak

In het eerste tijdvak (15 juli 2016 tot en met 30 september 2016) is aan 11 aanvragen voor projecten dienstverlening werkzoekenden subsidie toegekend; de resterende aanvragen voor projecten dienstverlening zijn afgewezen in verband met overschrijding van het budget. De aanvragen voor samenwerking en regie op de arbeidsmarkt die allemaal op de laatste dag van het eerste tijdvak zijn ingediend, zijn nog in behandeling.

Voor de regeling is totaal een budget beschikbaar van € 37,5 mln. Projecten lopen tot uiterlijk 31 december 2018.

Meer info

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de info op de website van het Agentschap SZW of kijk op de website van de Stichting van de Arbeid.