Verlenging uitvoering projecten DWSRA tweede aanvraagtijdvak

De subsidieregeling DWSRA kent twee aanvraagtijdvakken.

De aanvragers uit het eerste aanvraagtijdvak hebben ongeveer twee jaar voor de uitvoering van de projecten. De aanvragers uit het tweede aanvraagtijdvak hadden gemiddeld anderhalf jaar voor de uitvoering van de projecten. Met deze regelwijziging is dit verlengd met een half jaar extra. De looptijd voor de uitvoering van de projecten uit het tweede aanvraagtijdvak loopt nu tot maximaal 30 juni 2019.

Lees meer over de regelwijziging DWSRA .