Stand van zaken aanvragen Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA)

Tweede aanvraagtijdvak: Nog budget beschikbaar voor projecten samenwerking en regie.

Het tweede aanvraagtijdvak is geopend op maandag 28 november 2016, 09.00 uur. Er zijn 13 aanvragen ingediend voor projecten dienstverlening en 24 aanvragen voor projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. Het subsidieplafond in dit aanvraagtijdvak voor projecten dienstverlening is 7,75 miljoen euro en voor projecten samenwerking en regie 11 miljoen euro. Het budget voor dienstverlening is overvraagd. Voor projecten samenwerking en regie is nog budget beschikbaar. Het tweede tijdvak loopt tot en met vrijdag 23 december 2016, 17.00 uur.

Eerste aanvraagtijdvak:

Het eerste aanvraagtijdvak liep tot en met 30 september 2016. In het eerste aanvraagtijdvak zijn 39 aanvragen ingediend: 23 aanvragen voor projecten dienstverlening, 16 aanvragen voor projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. Het totaal van de aangevraagde bedragen voor projecten bedroeg 32 mln euro. Het budget was 18,75 mln euro. 12 projecten zijn toegekend, voor dienstverlening. De resterende projecten dienstverlening zijn afgewezen in verband met overschrijding van het budget voor dienstverlening voor het eerste tijdvak. De aanvragen voor samenwerking en regie op de arbeidsmarkt uit het eerste tijdvak, die allemaal op de laatste dag van het tijdvak zijn ingediend, zijn nog in behandeling.