Regelgeving 2016

Op deze pagina vindt u alle regelgeving die van toepassing is op de subsidie van DWSRA. Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen, werkgeversorganisaties,  werknemersorganisaties en samenwerkingsverbanden van arbeidsorganisaties kunnen subsidie aanvragen om de dienstverlening aan werkzoekenden en samenwerking tussen sectorale arbeidsmarktpartijen of  sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen op het gebied van arbeidsmarktbeleid te stimuleren.

Het doel van de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA) is het voorkomen van werkloosheid en het bevorderen van de overgang van werk naar werk. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend op basis van de subsidieregeling DWSRA en op basis van de Kaderregeling OCW, SZW en VWS.

Er kan op grond van deze regeling maximaal 60% subsidie worden aangevraagd voor een project dienstverlening of een project samenwerking en regie arbeidsmarkt. De aanvraagcriteria kunt u terug vinden in de Regeling dan wel op de pagina Aanvraagcriteria.

De documenten hieronder fungeren als hulpmiddelen bij de regeling DWSRA: Tijdelijke cofinanciering van projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt.