Praktijkvoorbeelden en inspiratie

Op deze pagina lees je hoe verschillende bedrijven de subsidie hebben ingezet om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. Laat je inspireren!

Deze pagina is voor bedrijven. Bent u op zoek naar de subsidie voor sectoren? Klik hier.
Ontwikkelen en toepassen van instrumenten, methoden of werkwijzen, inclusief het uitvoeren van onderzoek dat hiermee verband houdt

Voorbeeld: Koerskaart 'Duurzaam in Flex':  https://www.doorzaam.nl/cultuur/koerskaart-en-digitaal-flex-kompas/ > als hulpmiddel voor een gesprek tussen een uitzendorganisatie en het inlenende bedrijf. De koerskaart helpt bij het maken van een start met duurzame inzetbaarheid voor uitzendkrachten. De koerskaart doet dienst als externe deskundige en procesbegeleider in één.

Activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties
Voorbeeld: Maatwerkprogramma om werkdruk en ongewenst gedrag — zoals agressie, seksuele intimidatie en seksueel geweld — tegen te gaan. Gesprekskaarten: Ga samen het gesprek aan | SSFH waarmee werkgevers en werknemers samen het gesprek kunnen aangaan over werkdruk, gezondheid en werkplezier.
Opzetten van een infrastructuur om duurzame inzetbaarheid structureel te bevorderen
Voorbeeld: Online tool: A&O-fonds Provincies | Het Goede Gesprek HRM-OR (aenoprovincies.nl) om leidinggevenden en werknemers te stimuleren en te faciliteren bij het voeren van ‘het goede gesprek’, bijvoorbeeld ter vervanging van een jaarlijks cyclusgesprek. De tool bevat handige instrumenten, tips en informatie en is beschikbaar als webversie en app.
Een kortdurende training van of workshops voor groepen
Voorbeeld: Stimuleren van kennisoverdracht tussen ervaren en minder ervaren werkenden in de Bouw en Infra, door bijvoorbeeld mentorschap en opleiden in de praktijk. Zie Leermeester 19001110_leermeester_2019.indd (volandis.nl)> voor een voorbeeld van een duidelijk stappenplan en een opsomming van de voordelen voor zowel werknemers als werkgevers.
Het uitvoeren van monitoring en evaluatie van een bestaande of nieuwe DI-activiteit of DI-vraagstuk

Voorbeeld: Binden en Boeien Scan: Binden & Boeien Scan | Kasgroeit om de werknemerstevredenheid te onderzoeken. Deze scan geeft werkgevers inzicht in de tevredenheid onder werknemers over hun werkgeverschap. Dat is zinvol, want tevreden medewerkers zijn niet alleen productiever en blijven langer bij de organisatie werken, maar zijn ook gemotiveerder en meer betrokken. De scan bevat onder andere vragen over de thema’s opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, uitdagend werk, sociale steun, betrokkenheid en autonomie en werkplezier.

De voorbeelden komen uit de Menukaart duurzame inzetbaarheid voor sectoren. Meer inspiratie opdoen? Raadpleeg dan de flyer Subsidie duurzame inzetbaarheid bedrijven en de Menukaart voor sectoren. Daarin vindt u nog meer praktische voorbeelden die voor bedrijven interessant kunnen zijn.