Werkplekonderzoeken zorgen voor versterking van duurzame inzetbaarheid bij Mennens

De wereld en werkplek een stukje veiliger maken - dat is de missie van Mennens, marktleider in staalkabel, hijs- en heftechniek en valbeveiliging. Veiligheid staat bij Mennens hoog in het vaandel. Niet alleen dragen de middelen die geleverd of oplossingen die aangeboden worden bij aan de veiligheid van anderen, ook wordt er alles aan gedaan om de eigen medewerkers goed en veilig hun werk te kunnen laten doen. Mennens heeft gebruik gemaakt van de subsidieregeling via het aanbod van het sectorfonds A+O Metalektro. Via het fonds konden zij werkplekonderzoeken laten uitvoeren door ergonomen van het bedrijf Zorg voor de Zaak. Zo kregen zij meer inzicht in de knel- en verbeterpunten van hun werkplekken.

Resultaten van het werkplekonderzoek

Er wordt fysiek zwaar werk geleverd op de werkvloer. Uit het werkplekonderzoek dat gedaan is onder de medewerkers, bleek dat ongemakken met name ervaren worden in de rug, benen en handen of vingers. De oorzaken hiervan liggen vooral bij de werkhouding, langdurig staan, grote kracht uitoefenen bij gebruik van een installatie en kortdurende repeterende bewegingen. Ergonoom Peter Schipper van Zorg van de Zaak deed het werkplekonderzoek bij Mennens en vertelt: “Wanneer de energie het laagst is - aan het einde van de dag - vinden de meeste ongevallen plaats. Het is belangrijk dat de werkomgeving zo is ingericht dat de belasting minimaal is. Zo is er minder kans op ongevallen. Ook wanneer de dag er bijna op zit.” Er zijn verschillende elementen waar rekening mee gehouden kan worden bij fysiek werk. Schipper: “Langer dan twee uur staan op een dag is eigenlijk niet goed voor de mens. Wissel het staan daarom af met voldoende beweging.”

Interventies voor optimalisatie werkomgeving

Met resultaten van de verschillende onderzoeken is Mennens direct aan de slag gegaan om de fysieke werkplekken te optimaliseren, door middel van diverse interventies. Dat is terug te zien op de werkvloer. Het valt op dat de werkbanken op verschillende hoogtes staan. De medewerkers kunnen ze verstellen zodat ze op ideale werkhoogte komen. Ook liggen er rubberen matten op de grond. Deze zorgen voor demping en dat is beter voor de kniegewrichten. 

Daarnaast vertelt Alex Schelling, Test & Repair Manager bij Mennens, dat de verhuizing van het bedrijf een aantal jaar geleden ook kansen bood: “In gesprek met werknemers en fabrikanten hebben we aanpassingen gedaan aan verschillende apparaten zodat er fijner mee gewerkt kan worden. De trekbank staat nu bijvoorbeeld in een hoek van 45 graden, zo kunnen de werknemers er makkelijker bij.”

Naast deze praktische aanpassingen is nog meer gedaan. De It’s My Life app is ingevoerd en daar wordt door de medewerkers goed gebruik van gemaakt. Door middel van beloningen stimuleert de app medewerkers om in beweging te komen. Daarnaast zijn er op de kantoren zit-sta bureaus geplaatst en is er vers fruit voor alle afdelingen.

Eerder stoppen met werken met subsidie

Aanpassingen op de werkvloer zijn belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar net zo prettig is het dat Mennens de optie biedt om eerder te stoppen met werken, voor werknemers met zwaar werk die het niet meer volhouden tot aan hun pensioen.  Het bedrijf krijgt hiervoor ook subsidie. Mennens werknemer Henk van den Berg kiest ervoor om vervroegd uit dienst te treden met deze regeling. Henk heeft zich 30 jaar ingezet voor het bedrijf, maar merkt dat het werk aan de staalkabels steeds zwaarder wordt: zijn handen zijn ‘op’. Hij zegt: “Ik ben er trots op dat ik mijn kennis heb kunnen overdragen aan de volgende generatie. Nog een paar maanden en dan pak ik mijn vishengel.” 

Over het sectorfonds A+O Metalektro en het subsidieproject

Bij A+O Metalektro zijn zo’n 1.400 bedrijven aangesloten waar 171.000 mensen werken. Per CAO-periode beslissen sociale partners voor welke knelpunten op de arbeidsmarkt, opleidings- en ontwikkelgebied extra inspanning moet worden geleverd of aandacht moet zijn. A+O voert met subsidie een project uit waarin bedrijven in de sector vergoedingen, workshops, ondersteuning en advies kunnen krijgen om ontwikkelen, opleiden en groei van medewerkers te stimuleren en hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. Mennens heeft hart voor de zaak en voor de mensen die zich daar dagelijks voor inzetten. Daarom heeft het bedrijf via het sectorfonds verschillende onderzoeken - zoals de persoonlijke inzetbaarheidsscan en het werkplek onderzoek – laten uitvoeren naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.