Interview met Govert Maessen van UVB over de subsidieaanvragen van april: “Enorme belangstelling en diversiteit van aanvragen”

Als senior medewerker ziet Govert Maessen bij Uitvoering van Beleid (UVB) als geen ander wat er aan subsidieaanvragen binnenkomt. Met een team van bijna twintig personen werken zij hard om de aanvragen voor de subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven zo snel mogelijk te beoordelen. Hoe gaat het er bij hen op de werkvloer aan toe? Hoe pakken ze de beoordeling op? En wat valt Govert op aan de soorten aanvragen die in april binnenkwamen? 

Een dwarsdoorsnede van de maatschappij

Op maandag 8 april konden bedrijven weer subsidie aanvragen. Bij UVB zagen ze de aanvragen die dag gelijk binnenstromen. Govert: “Zo’n dag blijft altijd spannend. Je wilt dat alles goed gaat voor de aanvragers. Het ging ontzettend hard. Al in de ochtend op deze eerste dag was het budget ruimschoots overvraagd.” 

Over de soorten aanvragers zegt Govert: “Het gaat alle kanten op. Echt een dwarsdoorsnede van de maatschappij. Zo keek ik naar de eerste twintig aanvragen die binnenkwamen en herkende ik niet één naam. Het waren bijna allemaal mkb’s. Ik vind het mooi dat de regeling ook door die bedrijven gevonden wordt, en dat er door hen veelvuldig wordt aangevraagd. De aangevraagde subsidiebedragen lopen uiteen van net iets minder dan honderdduizend euro tot zelfs een paar aanvragen van één of meer miljoen euro, en ze komen uit alle sectoren.”

De volgorde van indiening is heilig

Voor de beoordeling van de aanvragen geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Govert: “De volgorde van binnenkomst van aanvragen is heilig. Bij het vorige aanvraagtijdvak kwam het ontzettend nauw. Toen we het maximale aanvraagbudget bereikten, waren er twee aanvragen zó dicht op elkaar binnengekomen, dat we zelfs op enkele tiende seconden hebben gekeken welke eerder was. De andere kwam helaas op de reservelijst.” 

Wat betekent het als je te horen hebt gekregen dat je aanvraag op de reservelijst is gekomen? Govert: “Dan is er nog een kans op subsidie. UVB bepaalt op basis van de volgorde namelijk eerst hoeveel aanvragen ze binnen het subsidiebudget kunnen beoordelen. Het komt bij die groep ook voor dat er aanvragen (gedeeltelijk) worden afgekeurd of ingetrokken. Daarom houden we een reservelijst bij. Valt er een aanvraag af, dan is de eerste in de rij van de reserves aan de beurt voor beoordeling.” Ook is er een deel van de aanvragen vóór beoordeling al afgewezen. “Er is simpelweg heel veel animo geweest. De aanvragers die direct een afwijzing hebben ontvangen, stonden te ver achter in de rij. Zelfs op een reservelijst zouden zij nooit meer aan de beurt komen.” 

Als een aanvraag niet compleet blijkt, mag het bedrijf deze aanvullen. Govert: “Het moment waarop we de aanvulling ontvangen, wordt dan de nieuwe datum en tijd van indienen. En helaas betekent dat bij deze subsidie dat de aanvrager dan achteraan de rij komt, en door de hoeveelheid aanvragers niet meer in aanmerking zal komen voor subsidie. Het is dus ontzettend belangrijk dat je meteen een volledige aanvraag indient.”

Grote belangstelling voor de subsidie

De aanvraagaantallen waar Govert het over heeft zijn behoorlijk. “Er kwamen ruim 400 aanvragen binnen tijdens het afgelopen aanvraagtijdvak voor bedrijven. En het grootste deel ontvingen we zelfs op de eerste dag al!” UVB had al een vermoeden dat er grote belangstelling zou zijn. Het informatieve webinar dat vlak ervoor was gehouden, had veel kijkers getrokken. “En we wisten ook dat een deel van de aanvragers die we in het eerste tijdvak hadden moeten afwijzen, nu opnieuw een poging gingen doen.” 

Er is de keuze gemaakt om het aanvraagtijdvak een week later dan gepland te openen. “We wilden er honderd procent zeker van zijn dat het subsidieportaal de grote drukte aan zou kunnen, júist omdat de volgorde zo belangrijk is. Vlak voor de opening van het aanvraagtijdvak werd duidelijk dat er een technisch mankement was dat bij te grote aantallen aanvragen zou kunnen gaan opspelen. Door die extra week te nemen kon de ICT-afdeling het portaal nog aan alle kanten testen en is het mankement gevonden en opgelost. Daardoor wisten we zeker dat het goed zou komen.” 

Bij UVB wordt de komende tijd nog hard doorgewerkt om alle aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Wilt u nog een aanvraag doen voor de subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven? In september 2024 opent het laatste tijdvak.