Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD - S)

Vanaf 1 september 2021, 09:00 uur gaat het derde aanvraagtijdvak open voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD - S).

Met deze tijdelijke regeling kunnen opleiders en opleiderscollectieven subsidie aanvragen voor het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers, door hen kosteloos online scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld.

Vanaf 1 september 2021, 09:00 uur tot en met 8 september 17:00 uur, zal het derde aanvraagtijdvak worden opengesteld voor opleiders en opleiderscollectieven die een subsidieaanvraag kunnen indienen om (online) scholingstrajecten aan te bieden.

Per aanvraag bestaat de hoogte van het subsidiebedrag uit de som van het aantal begrote scholingstrajecten maal het subsidiebedrag per deelnemer. Via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid, kunnen opleiders, opleiderscollectieven subsidie aanvragen. Hiervoor zal een elektronisch formulier beschikbaar worden gesteld voor opleiders en opleiderscollectieven vanaf 1 september 2021, om 09:00 uur. Een voorbeeld van dit formulier vindt u op de pagina uitvoeren en verantwoorden.

Volg de link naar de subsidieregeling in de Staatscourant (Overheid.nl).