Uitkomst loting derde aanvraagtijdvak Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van online scholing

Op grond van artikel 12, derde lid van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing is door middel van loting de volgorde van afhandeling van de voor het derde tijdvak ontvangen subsidieaanvragen vastgesteld. 

Voor het derde tijdvak is € 30 miljoen beschikbaar, waarbij het beschikbare budget in compartimenten is verdeeld. Voor scholing in categorie A is € 3,5 miljoen beschikbaar, voor scholing in categorie B € 9,5 miljoen en voor scholing in categorie C € 17 miljoen.

Door middel van de loting is de volgorde vastgesteld waarop de ontvangen subsidieaanvragen worden behandeld, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen. Onvolledige subsidieaanvragen worden, na aanvulling door de subsidieaanvrager, geplaatst aan het eind van de lijst die door de loting bepaald is. Hierbij is het tijdstip van ontvangst van de volledig aangevulde subsidieaanvraag bepalend voor de volgorde van plaatsing op de lijst.

De uitkomst van de notariële loting vindt u door de link te volgen naar het PDF-document.

Ouder werknemer tijdens een loopbaancoachings evenement
Beeld: ©SZW/DSU/UVB