Indienen verzoek vaststelling tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing

Voor het eerste en tweede tijdvak van de tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing, kan vanaf 1 oktober t/m 31 maart 2022 een verzoek tot subsidievaststelling worden ingediend.

Een verzoek dient u in via het subsidieportaal. De benodigde bijlagen vindt u op de pagina Uitvoeren en verantwoorden van deze regeling