Uitvoeren en verantwoorden

Bij een subsidie aanvraag op grond van deze regeling zijn van de hieronder gepresenteerde bijlagen twee formats verplicht om met uw aanvraag te uploaden.

Dit betreft in alle gevallen bijlage I, ‘Catalogus Online Scholing’ en indien u namens een collectief van opleiders of een samenwerkingsverband een aanvraag indient ook bijlage III, ‘Format machtiging hoofdaanvrager opleiderscollectief of samenwerkingsverband.’ De tekst van de machtiging kunt u in uw samenwerkingsovereenkomst (die u zelf opstelt) verwerken.

Let op: verder moet bij elke aanvraag een ‘bewijsstuk houder bankrekening’ (afschrift) worden geüpload. Vanzelfsprekend is voor dit document geen format beschikbaar.

De overige hier genoemde bijlagen zijn bedoeld voor gebruik in de projectadministratie of behulpzaam bij het opstellen van uw aanvraag.

Bijlage I: Catalogus Online Scholing

Bijlage II: Lijst met eisen opleider

Bijlage III: Format machtiging hoofdaanvrager opleiderscollectief of samenwerkingsverband

Bijlage IV: Administratieverplichtingen

Bijlage V: Format Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer

Voorbeeld aanvraagformulier NLLD scholing voor categorie C

Vragenoverzicht - QA NLLD-S