Uitvoeren en verantwoorden

Bij een subsidie aanvraag op grond van deze regeling zijn van de hieronder gepresenteerde zes bijlagen bij de regeling twee formats verplicht om met uw aanvraag te uploaden.

Dit betreft in alle gevallen bijlage I, ‘Catalogus Online Scholing’ en indien u namens een collectief van opleiders een aanvraag indient ook bijlage III, ‘Format machtiging hoofdaanvrager opleiderscollectief of samenwerkingsverband.’ De tekst van de machtiging kunt u in uw samenwerkingsovereenkomst (die u zelf opstelt) verwerken.

Let op: verder moet bij elke aanvraag een ‘bewijsstuk houder bankrekening’ (afschrift) worden geüpload. Vanzelfsprekend is voor dit document geen format beschikbaar.

De onderaan genoemde overige documenten zijn bedoeld voor gebruik in de projectadministratie en noodzakelijk of behulpzaam bij het opstellen van uw aanvraag of verzoek tot subsidievaststelling.