Contact

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitvoering Van Beleid
Postbus 93249
2509 AE Den Haag

Telefoon: 070 315 2152
E-mail: nldscholing@minszw.nl

Of ga naar het contactformulier