Over Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD – S)

De NLLD – S regeling is een tijdelijke subsidieregeling  van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is onderdeel van een flankerend tijdelijk crisispakket waarvoor € 50 mln. beschikbaar is gesteld. Dit crisispakket bestaat uit ontwikkeladviezen en (online) scholingstrajecten en wordt ondersteund met een campagne in samenwerking met stakeholders om het pakket gericht onder de aandacht te brengen van werkenden, zelfstandig ondernemers en werkzoekenden. In deze regeling is enkel het onderdeel scholingstrajecten uitgewerkt.

Met deze tijdelijke regeling kunnen opleiders, opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden kosteloos online scholingstrajecten aanbieden aan deelnemers die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt (achttien jaar of ouder en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt) en daarvoor een subsidiebedrag aanvragen. Het doel van een scholingstraject is het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers door hen kosteloos scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer vinden van werk.

De hoogte van het subsidiebedrag bestaat uit de som van het aantal gegeven scholingstrajecten maal het bedrag per deelnemer, waarbij de scholingstrajecten zijn onderverdeeld in drie categorieën, te weten:

  • categorie A: € 150,00 per deelnemer;
  • categorie B: € 500,00 per deelnemer;
  • categorie C: € 1.000,00 per deelnemer.

Voor de specifieke eisen aan scholing per categorie dient u de subsidieregeling te raadplegen.

Looptijd en aanvraagperiode(n) regeling

Opleiders, opleiderscollectieven en samenwerkingsverbanden die voldoen aan de  eisen gesteld in de regeling kunnen subsidie aanvragen voor het geven van  scholingstrajecten aan deelnemers. Voor deze tijdelijke regeling worden twee aanvraagtijdvakken opengesteld, waarin een subsidieaanvraag kan worden ingediend.

Eerste aanvraag tijdvak (1 oktober 2020 t/m 15 oktober 2020)

Het eerste aanvraagtijdvak voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met scholing loopt van 1 oktober 2020, 09:00 uur tot uiterlijk 15 oktober 2020, 17:00 uur en wordt opengesteld voor opleiders en opleiderscollectieven. In deze periode kan, zolang het subsidieplafond (€ 17 miljoen) nog niet bereikt is, subsidie aangevraagd en verkregen worden.

Tweede aanvraag tijdvak (2 november 2020 t/m 16 november 2020)

Het tweede aanvraagtijdvak voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met scholing loopt van 2 november 2020, 09:00 uur tot uiterlijk 16 november 2020, 17:00 uur en wordt opengesteld voor samenwerkingsverbanden. In deze periode kan, zolang het subsidieplafond (€ 17 miljoen) nog niet bereikt is, subsidie aangevraagd en verkregen worden.

Derde aanvraagtijdvak (1 september 2021 t/m 8 september 2021)

Het derde aanvraagtijdvak voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met scholing loopt van 1 september 2021, 09:00 uur tot uiterlijk 8 september 17:00 uur en wordt opengesteld voor opleiders en opleiderscollectieven. In deze periode kan, zolang het subsidieplafond (in totaal € 30 mln.) nog niet bereikt is, subsidie aangevraagd en verkregen worden.

Per aanvraag bestaat de hoogte van het subsidiebedrag uit de som van het aantal begrote scholingstrajecten maal het subsidiebedrag per deelnemer. Via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid, kunnen opleiders en opleiderscollectieven subsidie aanvragen. Hiervoor zal een elektronisch formulier beschikbaar worden gesteld vanaf 1 september 2021 om 9:00 uur.

Publicatie in Staatscourant

Volg de link om de subsidieregeling  en de wijzigingsregeling in de Staatscourant te bekijken.