Veranderopgave Inburgering Pilots

Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma.

Algemene informatie over de procedure vindt u onder procedurebeschrijving.
Vragen? Neem dan contact met ons op Postbus-pilots-VOI@minszw.nl  of 070-315 23 66.