Veranderopgave Inburgering Pilots

Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering, die in juli 2021 in werking treedt. Dit doet zij onder andere door het organiseren van het  Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering. De aanvraagprocedure is gesloten. Meer informatie over de pilots en hun resultaten vindt u op de website van Divosa.