Q&A pilotprogramma VOI

De vragen en antwoorden (Q&A) over het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering in dit document zijn afkomstig van gemeenten. De vragen zijn onder andere verzameld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten. 

Het document werken wij periodiek bij op basis van nieuwe vragen die bij ons binnenkomen.

Q&A pilotprogramma VOI