Procedurebeschrijving

Procedurebeschrijving pilotprogramma Veranderopgave inburgering

Hieronder vindt u de procedurebeschrijving voor de selectie van pilots en evaluaties van lopende initiatieven in het kader van de Veranderopgave Inburgering (VOI). Met deze pilots en evaluaties zullen de komende jaren (tot eind 2020) met name de onderdelen waar minder praktijkervaring voorhanden is worden gevolgd en indien gewenst in de pilotperiode of daarna worden aangepast, om het stelsel gaandeweg te kunnen versterken. Het streven is om een stelsel te creëren dat robuust en adaptief is.

Procedurebeschrijving Veranderopgave inburgering

Procedurebeschrijving Veranderopgave inburgering  2de ronde evaluaties lopende initiatieven