Veranderopgave inburgering: aanvraagtijdvak tweede ronde cofinanciering evaluaties lopende initiatieven voor alle gemeenten opent 2 september

Het pilotprogramma Veranderopgave inburgering ondersteunt gemeenten bij het (door)ontwikkelen van werkwijzen die aansluiten op de contouren van het nieuwe inburgeringsstelsel die nu al bekend zijn.

Het programma kent twee type financieringsmogelijkheden voor gemeenten:

  • Financiering voor een pilot
  • Cofinanciering voor een evaluatieonderzoek naar een lopend initiatief.

In de eerste aanvraagronde voor het tweede onderdeel, evaluatieonderzoek van lopende initiatieven, was ruimte voor vijftien evaluatievoorstellen. Er zijn echter niet voldoende aanvragen bij SZW binnengekomen om het beschikbare budget te verdelen onder gemeenten. Op dit moment is er nog voor negen evaluatievoorstellen cofinanciering beschikbaar. Voor het verdelen van deze negen voorstellen is een aangepaste procedure opgesteld. Alle gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor deze ronde. Ongeacht of zij al een evaluatie voor een lopend initiatief of een pilot hebben ingediend. Voor deze ronde zijn geen thema’s geselecteerd waarbinnen de aanpak moet passen.

Lees de procedurebeschrijving en dien tijdig uw aanvraag in.

Heeft u vragen over deze procedure? Neem dan contact met ons op via e-mail: Postbus-pilots-VOI@minszw.nl of telefonisch: 070-3152366.