Contact

Heeft u vragen over de Veranderopgave Inburgering Pilots? U kunt ons bereiken via onderstaande gegevens.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitvoering Van Beleid
Postbus 93249
2509 AE Den Haag

E-mail

U kunt uw vraag stellen via PostbusVOI@minszw.nl

Telefonisch

U kunt uw vraag telefonisch stellen via het telefoonnummer 070-315 23 66.