Update pilotprogramma Veranderopgave inburgering

Het pilotprogramma Veranderopgave inburgering is in volle gang. De eerste 21 pilots zijn bekend en gemeenten zijn volop aan de slag met het schrijven van aanvragen voor de pilotthema’s Ontzorgen, Z-route en de B1-route van de tweede tranche. Nog vier weken te gaan om een pilotaanvraag in te dienen: het aanvraagtijdvak voor de tweede tranche pilots sluit 13 september om 17:00. Via dit nieuwsbericht brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste updates.

Bent u een pilotaanvraag aan het schrijven of overweegt u dat te doen? Lees onderstaande informatie goed door!

Uitbreiding Z-route doelgroep

Er is besloten om de doelgroep voor de Z-route uit te breiden. De procedurebeschrijving is hierop aangepast. De doelgroep betrof deelnemers die “maximaal één jaar geleden ontheven zijn van de inburgeringsplicht op basis van aantoonbare geleverde inspanning”. Dit is gewijzigd naar “deelnemers zijn op basis van aantoonbare geleverde inspanning ontheven van de inburgeringsplicht onder het huidige inburgeringsstelsel’’. De verruiming moet het mogelijk maken dat meer gemeenten een pilotaanvraag kunnen indienen op dit thema.

Pilotthema kwetsbare groepen in de Z-route niet meer beschikbaar

Zoals vermeld in de procedurebeschrijving vervalt het pilotthema ‘kwetsbare groepen in de Z-route’ op het moment dat er voldoende aanvragen binnen zijn gekomen tijdens de eerste tranche voor het thema ‘kwetsbare groepen in duale trajecten’. In totaal konden er drie pilots kwetsbare groepen gehonoreerd worden en inmiddels is bekend gemaakt dat de drie beschikbare pilots kwetsbare groepen uitgevoerd gaan worden op het thema duale trajecten door de gemeenten Hoeksche Waard, Roermond en Dordrecht. Het is dus niet meer mogelijk om een aanvraag kwetsbare groepen in de Z-route te doen.

Pilotaanvraag indienen? Lees de Q&A!

Op basis van de binnengekomen vragen via de postbus, telefonische vragen en de voorlichtingsbijeenkomsten is een Q&A opgesteld. Deze Q&A wordt gedurende het pilotprogramma bijgewerkt en inmiddels staat versie 4 online. Bent u een pilotaanvraag aan het schrijven? Lees onze antwoorden op de vragen van andere gemeenten goed door! Klik hier voor de laatste versie van de Q&A.

Tweede ronde cofinanciering evaluatieonderzoek lopende initiatieven: start 2 september

In de eerste aanvraagronde voor het onderdeel, evaluatieonderzoek van lopende initiatieven, was ruimte voor vijftien evaluatievoorstellen. Er zijn echter niet voldoende aanvragen bij SZW binnengekomen om het beschikbare budget te verdelen onder gemeenten. Op dit moment is er nog voor negen evaluatievoorstellen cofinanciering beschikbaar. Voor het verdelen van deze negen voorstellen is een aangepaste procedure opgesteld. Alle gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor deze ronde. Ongeacht of zij al een evaluatie voor een lopend initiatief of een pilot hebben ingediend. Voor deze ronde zijn geen thema’s geselecteerd waarbinnen de aanpak moet passen. Voor de aanvraagprocedure geldt de regel wie het eerst komt, het eerst maalt. Wanneer alle negen aanvragen zijn gehonoreerd, is het niet langer mogelijk om cofinanciering aan te vragen voor de evaluatie van lopende initiatieven. Lees de procedurebeschrijving en dien tijdig uw aanvraag in (de eerste 9 aanvragen die bij ons binnenkomen en aan de criteria voldoende gaan door in de procedure).

Pilotgemeenten eerste tranche bekend

De gemeenten die hun aanvraag gehonoreerd hebben gekregen zijn bekend! Wij willen de 57 gemeenten die bij deze 21 pilots betrokken zijn veel succes wensen.

Nieuwsgierig welke gemeenten de pilots rond de thema’s Brede intake/PIP, (kwetsbare groepen in) Duale trajecten en Integratie van vrouwelijke nareizigers gaan uitvoeren?

Klik hier voor het nieuwsbericht over de bekendmaking.

Mocht u vragen hebben over uw aanvraag: neem dan contact met ons op via de Postbus-pilots-VOI@minszw.nl  of bel 070-315 23 66.