Nieuw aanvraagformulier cofinanciering evaluatieonderzoek lopende initiatieven beschikbaar

Op 2 september 2019 gaat de tweede ronde cofinanciering evaluatieonderzoek lopende initiatieven van start.

Vanaf heden is het nieuwe aanvraagformulier beschikbaar.

Zoals eerder gemeld is er cofinanciering beschikbaar voor negen evaluatievoorstellen die middels een aangepaste procedure wordt verdeeld. Alle gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor deze ronde. Ongeacht of zij al een evaluatie voor een lopend initiatief of een pilot hebben ingediend. Voor deze ronde zijn geen thema’s geselecteerd waarbinnen de aanpak moet passen. Voor de aanvraagprocedure geldt de regel wie het eerst komt, het eerst maalt. Wanneer alle negen aanvragen zijn gehonoreerd, is het niet langer mogelijk om cofinanciering aan te vragen voor de evaluatie van lopende initiatieven. Lees de procedurebeschrijving en dien tijdig uw aanvraag in. Het is mogelijk de aanvraag in te dienen tot en met 30 november 2019, tenzij er op een eerdere datum reeds negen aanvragen zijn binnengekomen die voldoen aan de criteria.

Mocht u vragen hebben over uw aanvraag of over de procedure, neem dan contact met ons op via de Postbus-pilots-VOI@minszw.nl  of bel 070-315 23 66.