Subsidies: gesloten

Op deze pagina vindt u een overzicht van gesloten Europese en nationale subsidies op het gebied van werk en inkomen. Aanvraag voor deze subsidie is daarom niet meer mogelijk.

ESF 2007-2013 algemene informatie Europees Sociaal Fonds

ESF 2007-2013 algemene informatie Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Op deze pagina vindt u de algemene doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds 2007 – 2013, waaruit in Nederland verschillende subsidies en projecten zijn voortgekomen.

ESF Actie A (2007-2013): langdurig werklozen weer aan het werk

ESF Actie A (2007-2013): langdurig werklozen weer aan het werk

ESF Actie A biedt subsidie aan gemeenten die 55-plussers met een uitkering, niet-uitkeringsontvangers, arbeidsbelemmerden, of gedeeltelijk arbeidsgeschikten helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

ESF Actie B (2007-2013): gedetineerden en tbs'ers voorbereiden op werk

ESF Actie B (2007-2013): gedetineerden en tbs'ers voorbereiden op werk

ESF Actie B biedt subsidie aan projecten die gedetineerden, TBS-gestelden en jongeren in een jeugdinstelling of jeugdinrichting in een reguliere baan plaatsen.

ESF Actie C (2007-2013): leerlingen naar werk of vervolgopleiding

ESF Actie C (2007-2013): leerlingen naar werk of vervolgopleiding

ESF Actie C biedt subsidie aan scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, die leerlingen voorbereiden op of begeleiden naar een functie op de reguliere arbeidsmarkt, of begeleiden naar een vervolgopleiding op MBO-1 niveau of naar het beroepsbegeleidend onderwijs.

ESF Actie D (2007-2013): scholing werknemers met maximaal mbo 4

ESF Actie D (2007-2013): scholing werknemers met maximaal mbo 4

Werkgevers kunnen via hun O&O-fondsen subsidie ontvangen uit ESF Actie D. Met de subsidie kunnen ze de arbeidsmarktpositie van hun werknemers met een opleiding op maximaal mbo 4 niveau verbeteren door scholing en EVC.

ESF Actie E (2007-2013): sociale innovatie

ESF Actie E (2007-2013): sociale innovatie

ESF Actie E biedt subsidie aan werkgevers die werkprocessen en werkomstandigheden slimmer organiseren om effectiever te werken. Deze subsidie is beschikbaar voor gemeenten en andere overheden, werkgevers en scholen.

ESF Actie E (2007-2013): sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren

ESF Actie E (2007-2013): sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren

ESF Actie E: sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren biedt subsidie aan Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) die investeren in duurzame inzetbaarheid om arbeidsdeelname en arbeidsproductiviteit te vergroten.

ESF Actie E (2007-2013): sociale innovatie, vitale bedrijven

ESF Actie E (2007-2013): sociale innovatie, vitale bedrijven

ESF Actie E: Sociale innovatie, vitale bedrijven, biedt subsidie aan werkgevers die bedrijfsprocessen verbeteren en duurzame inzetbaarheid vergroten om effectiever te werken.

ESF Actie Jeugd 1 (2007-2013): bestrijden en voorkomen jeugdwerkloosheid

ESF Actie Jeugd 1 (2007-2013): bestrijden en voorkomen jeugdwerkloosheid

ESF Actie Jeugd 1 biedt vijfendertig coördinerende gemeenten subsidie om jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen. Deze subsidie is beschikbaar voor gemeenten en andere overheden.

ESF Actie Jeugd 2 (2007-2013): bestrijden en voorkomen jeugdwerkloosheid

ESF Actie Jeugd 2 (2007-2013): bestrijden en voorkomen jeugdwerkloosheid

ESF Actie Jeugd 2 biedt erkende opleidings- en ontwikkelingsfondsen subsidie om jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen.

Europees buitengrenzenfonds (EBF)

Europees buitengrenzenfonds (EBF)

Het Europees buitengrenzenfonds (EBF) is een van de migratiefondsen van de Europese Unie (EU). Het EBF financiert projecten op het gebied van het beheer van de buitengrenzen van de EU.

Europees integratiefonds (EIF)

Europees integratiefonds (EIF)

Het Europees integratiefonds (EIF) is een van de migratiefondsen van de EU. Projecten die zich richten op de integratie van mensen van buiten de EU, kunnen vanuit dit fonds financiering krijgen.

Europees terugkeerfonds (ETF)

Europees terugkeerfonds (ETF)

Het Europees terugkeerfonds (ETF) is een van de migratiefondsen van de Europese Unie (EU). Het ETF financiert projecten op het gebied van de terugkeer van asielzoekers, uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale migranten.

Europees vluchtelingenfonds (EVF)

Europees vluchtelingenfonds (EVF)

Het Europees vluchtelingenfonds (EVF) is een van de migratiefondsen van de Europese Unie (EU). Dit fonds financiert projecten op het gebied van opvang en integratie van asielzoekers en vluchtelingen.

Tegemoetkoming adoptiekosten

Tegemoetkoming adoptiekosten

Adoptieouders die interlandelijk een kind hebben geadopteerd, krijgen onder voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten. De tegemoetkoming wordt eenmalig uitgekeerd en is een vast bedrag van € 3.700,- per adoptiekind.