ESF 2007-2013 algemene informatie Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Op deze pagina vindt u de algemene doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds 2007 – 2013, waaruit in Nederland verschillende subsidies en projecten zijn voortgekomen. 

Deze subsidies zijn beschikbaar voor gemeenten en andere overheden, werkgevers, O&O fondsen en scholen.