HPA versies vanaf 2007

Welke HPA geldt voor u?
Voor alle projecten geldt dat de meest recente versie wordt gebruikt. Voor subsidies in de periode 2007-2013 is dat HPA versie 9. Het kan zijn dat deze recente versie andere voorwaarden bevat dan de HPA die gold tijdens het afgeven van uw subsidiebeschikking. Mocht u deze voorwaarden als verzwarend ervaren, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Agentschap SZW.

PDF | 424 kb
 

PDF | 422 kb
 

PDF | 358 kb
 

PDF | 36 kb
 

PDF | 1 Mb
 

PDF | 252 kb
 

PDF | 341 kb
 

PDF | 328 kb
 

PDF | 220 kb
 

PDF | 212 kb