EMVF 2007-2013: Europees terugkeerfonds (ETF)

Het Europees terugkeerfonds (ETF) is een van de migratiefondsen van de Europese Unie (EU). Het ETF financiert projecten op het gebied van de terugkeer van asielzoekers, uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale migranten.

Let op!

Voor de programmaperiode 2008 – 2013 is het niet meer mogelijk om ETF subsidie aan te vragen.