Over Europees terugkeerfonds

Het Europees terugkeerfonds (ETF) is een van de migratiefondsen van de Europese Unie (EU). Het ETF financiert projecten op het gebied van de terugkeer van asielzoekers, uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale migranten.

Let op!

Voor de programmaperiode 2008 – 2013 is het niet meer mogelijk om ETF subsidie aan te vragen.


Doel ETF

Wanneer migranten niet in Nederland kunnen of willen blijven, moeten zij goed begeleid kunnen terugkeren naar hun eigen land. Daarom ondersteunt het ETF projecten die:

  • de organisatie rondom het terugkeerproces verbeteren;
  • de samenwerking tussen lidstaten rondom het terugkeerproces versterken;
  • een doeltreffende en uniforme toepassing van gemeenschappelijke normen over terugkeer bevorderen.

Doelgroepen ETF

Alleen een project dat is gericht op een duidelijke doelgroep komt in aanmerking voor subsidie. Voor het ETF zijn er de volgende doelgroepen. Het gaat hierbij steeds om mensen van buiten de EU:

  • Mensen die nog geen definitieve negatieve beslissing hebben ontvangen op hun verzoek om internationale bescherming binnen een lidstaat en kiezen voor vrijwillige terugkeer. De voorwaarde is dat zij geen nieuwe nationaliteit hebben gekregen en Nederland niet hebben verlaten.
  • Mensen die in een lidstaat een vorm van internationale bescherming hebben gekregen volgens een van de richtlijnen 2004/83/EG of 2001/55/EG en die ervoor kiezen vrijwillig terug te keren naar hun land. De voorwaarde is dat zij geen nieuwe nationaliteit hebben gekregen en Nederland niet hebben verlaten.
  • Mensen die niet of niet langer voldoen aan de voorwaarden voor toegang of verblijf in een lidstaat en gebruik willen maken van vrijwillige terugkeer.
  • Alle andere mensen die niet of niet langer voldoen aan de voorwaarden voor toegang of verblijf in een lidstaat. Hieronder valt de optie gedwongen terugkeer.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor deze subsidies