ESF Actie Jeugd 1 (2007-2013): bestrijden en voorkomen jeugdwerkloosheid

ESF Actie Jeugd 1 biedt vijfendertig coördinerende gemeenten subsidie om jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen.

Deze subsidie is beschikbaar voor gemeenten en andere overheden.

Let op!

Op 24 februari 2015 is in de Staatscourant een regelwijzing gepubliceerd waardoor de looptijd van de projecten die zijn ingediend in de periode 2 december 2013 tot en met 17 januari 2014 ambtshalve verlengd wordt tot 1 november 2015. Ook wordt het subsidiepercentage voor deze projecten verhoogd tot maximaal 60% (en de (co)financiering van de projecten verlaagd tot minimaal 40%). Het is niet meer mogelijk een subsidie aan te vragen.