Over ESF Actie Jeugd 1

ESF Actie Jeugd 1 biedt vijfendertig coördinerende gemeenten subsidie om jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

Het tijdvak voor het aanvragen van een subsidie voor ESF Actie Jeugd 1 is van 2 december 2013 om 9:00 uur tot en met 17 januari 2014 om 17:00 uur. Er is een maximaal subsidieplafond per coördinerende gemeente vastgesteld.

Op 24 februari 2015 is in de Staatscourant een regelwijzing gepubliceerd waardoor de looptijd van de projecten die zijn ingediend in de periode 2 december 2013 tot en met 17 januari 2014 ambtshalve verlengd wordt tot 1 november 2015. Ook wordt het subsidiepercentage voor deze projecten verhoogd tot maximaal 60% (en de (co)financiering van de projecten verlaagd tot minimaal 40%).

Projecten voortgekomen uit ESF Actie Jeugd 1