Leerwerkbanen voor werkloze jongeren IJssel-Vecht regio

Gemeenten uit de IJssel-Vecht regio slaan de handen ineen om werkloze jongeren aan een leerwerkbaan te helpen. Door ESF-subsidie en cofinanciering van de gemeenten kan de IJssel-Vecht regio bedrijven tegemoetkomen in loonkosten.

Details

Projectnaam: 'Vouchers leerwerkbanen'
Projectaanvrager: Gemeenten uit de IJssel-Vecht regio: Zwolle
Looptijd project: 7 februari 2011 - 6 augustus 2012
Subsidiebedrag: € 860.000,-
Project maakt onderdeel uit van: ESF Jeugd 1

Doel van het project

Vanuit het actieplan Jeugdwerkloosheid tracht de regio IJssel-Vecht zoveel mogelijk banen, stages en leerwerkplekken voor jongeren te realiseren. In de praktijk blijken de leerwerkplekken het minst aantrekkelijk voor werkgevers. Reden hiervoor is dat de jongere wel loon ontvangt, maar niet volledig inzetbaar is. De jongere gaat immers naar school en moet begeleid worden. Daarbij kost een leerwerkplek de werkgever meer geld dan bijvoorbeeld een stage. Het achterblijven van de leerwerkplekken bij stages en banen wordt ook geconstateerd in de recente jaarrapportage actieplan Jeugdwerkloosheid 2010. In deze rapportage wordt ook de ambitie beschreven om vanaf 2011 meer te focussen op het realiseren van leerwerkplekken in de regio IJssel-Vecht.
Om die ambitie te kunnen realiseren is het van belang om leerwerkplekken financieel aantrekkelijker te maken. Regio IJssel-Vecht wil werkgevers financieel tegemoet komen, als zij een leerwerkplek ter beschikking stellen voor een jongere. Hiertoe is het project vouchers leerwerkbanen gestart. Dit project bestaat uit een vouchersysteem waarmee werkgevers een subsidie ontvangen als zij een jongere een leerwerkplek aanbieden. Deze werkgever kan aanspraak maken op een vergoeding ter hoogte van 50% van het wettelijk minimum (jeugd)loon voor de duur van maximaal één jaar. De gemeenten hopen met dit project tussen de 300 en 350 jongeren te plaatsen in leerwerkbanen.

Deelnemende gemeenten uit de IJssel-Vecht regio: Zwolle, Hattem, Kampen, Dalfsen, Staphorst, Zwartewaterland, Raalte, Oldebroek, Hardenberg, Ommen, Meppel, Westeveld, Steenwijkerland.