Aanvragen

ESF Actie Jeugd biedt vijfendertig coördinerende gemeenten subsidie om jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen.

Aanvraagcriteria

Voor het aanvragen van subsidie ESF Actie Jeugd 1 geldt een aantal eisen. Deze vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. Als u denkt dat uw project voor subsidie in aanmerking komt, kunt u met behulp van deze pagina de aanvraagprocedure starten.

Deadlines en doorlooptijd

 1. Aanvraag en toetsing
  Agentschap SZW toetst of uw subsidieaanvraag compleet is. Als de aanvraag volledig is ontvangt u binnen vier weken een ontvangstbevestiging. Is de aanvraag onvolledig, dan ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. Alle volledige subsidieaanvragen toetst Agentschap SZW aan de aanvraagcriteria. Zodra Agentschap SZW alle aanvragen beoordeeld heeft, ontvangt u een brief waarin staat of de subsidie is toegekend.
 2. Projectperiode en voorschot
  Vanaf de datum waarop de subsidieaanvraag voor Agentschap SZW volledig is, start de projectperiode. Dit betekent dat als u subsidie krijgt toegekend, de projectkosten vanaf die datum voor subsidie in aanmerking komen. De maximale projectperiode is 18 maanden.
  Als u uw beschikking tot subsidieverlening hebt ontvangen, kunt u ook een eerste voorschot op de subsidie aanvragen. Het voorschot is maximaal 50% van het in de beschikking toegekende subsidiebedrag. Als u behoefte heeft aan een voorschot, kunt u dit schriftelijk aanvragen bij Agentschap SZW, t.a.v. het hoofd van de afdeling Uitvoering II. Vermeld in uw verzoek uw projectnummer, contactgegevens, de hoogte van het gevraagde voorschot en de onderbouwing van uw verzoek. U ontvangt schriftelijk uitsluitsel over de beslissing op uw voorschotverzoek. Zorg dat Agentschap SZW over de juiste gegevens voor uitbetaling beschikt. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via Mijnagentschapszw.nl (zie pagina 6 van de handleiding E-formulier).
 3. Einddeclaratie
  Het project mag maximaal achttien maanden duren. Binnen dertien weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen bij Agentschap SZW. Ook hierbij is het belangrijk dat Agentschap SZW beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via Mijnagentschapszw.nl.
 4. Controle en vaststellingsbeschikking
  Binnen dertien weken na de indiening van de einddeclaratie vindt de eindcontrole plaats, gevolgd door een (tweede) voorschotbeschikking. Tussen het afgeven hiervan en 24 maanden na het indienen van de einddeclaratie bestaat de mogelijkheid dat het ESF-project wordt geselecteerd voor de zogenaamde tweedelijnscontrole. Uiterlijk 24 maanden na indienen van de einddeclaratie wordt de definitieve vaststellingsbeschikking afgegeven.