ESF Actie B biedt subsidie aan projecten die gedetineerden, TBS-gestelden en jongeren in een jeugdinstelling of jeugdinrichting in een reguliere baan plaatsen.

Deze subsidie is beschikbaar voor gemeenten en andere overheden.

Let op!

Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk.