ESF: verlenging aanvraagtijdvakken Actie A en Actie E en nieuw aanvraagtijdvak Actie B

De subsidieregeling ESF 2007 – 2013 (herzien) is gewijzigd. Voor Actie A (re-integratie door gemeenten) en Actie E (sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren) worden de aanvraagtijdvakken verlengd. Voor ESF Actie B (re-integratie ex-gedetineerden) wordt nog dit jaar een nieuw aanvraagtijdvak geopend.

De wijzigingen op een rij:

ESF Actie A (re-integratie door gemeenten)

Het aanvraagtijdvak is verlengd van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014. Voor deze Actie resteert nog een budget van 1,4 miljoen euro.

ESF Actie B (re-integratie ex-gedetineerden)

Voor Actie B wordt nog dit jaar een nieuw aanvraagtijdvak geopend. Het subsidieplafond is gesteld op 2 miljoen euro. Het ministerie van Veiligheid en Justitie kan per 1 januari 2014 met een nieuw ESF-project starten.

ESF Actie E (sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren)

Het aanvraagtijd is verlengd van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014. Voor deze Actie resteert nog een budget van 2 miljoen euro.

Heeft u nog vragen over de toepassing van deze regelwijziging, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het Agentschap SZW.