ESF Actie A (2007-2013): langdurig werklozen weer aan het werk

ESF Actie A biedt subsidie aan gemeenten die 55-plussers met een uitkering, niet-uitkeringsontvangers, arbeidsbelemmerden, of gedeeltelijk arbeidsgeschikten helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Deze subsidie is beschikbaar voor gemeenten en andere overheden.

Let op!

Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk.