Over ESF Actie A

ESF Actie A biedt subsidie aan gemeenten die 55-plussers met een uitkering, niet-uitkeringsontvangers, arbeidsbelemmerden, of gedeeltelijk arbeidsgeschikten helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

Het tijdvak voor het indienden van een subsidieaanvraag liep van 1 mei 2012 om 9:00 uur tot en met 30 juni 2014 om 17:00.  Deze subsidie bedraagt maximaal 40% van de projectkosten met een bovengrens van € 5.000.000,-.

Projecten voortgekomen uit ESF Actie A