Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op ESF Actie A: Langdurig werkelozen weer aan het werk.

Nationale regelgeving

De regels waaraan een ESF-project moet voldoen vindt u in de Subsidieregeling ESF 2007 – 2013 op de website overheid.nl. Ook vindt u daar eerdere versies, de wijzigingen op de regeling en de bijhorende toelichtingen.

Handleiding projectadministratie (HPA)

De Handleiding Projectadministratie (HPA) is een hulpmiddel om te voldoen aan regels die gelden voor het inrichten van de projectadministratie. Volgt u de aanpak uit de HPA, dan kunt u erop vertrouwen dat u aan de eisen uit de subsidieregeling voldoet. Geeft u een invulling aan uw projectadministratie die afwijkt van de HPA, dan moet u aantonen dat u aan de eisen van de subsidieregeling voldoet. Agentschap SZW adviseert om contact op te nemen wanneer u van plan bent af te wijken van de HPA.

Voor de projecten die een positieve beschikking subsidieverlening hebben ontvangen, kan de Handleiding Invullen BSN-rapportage worden gebruikt.

Europese verordeningen over het ESF

De ESF-subsidieregeling is gebaseerd op Europese Verordeningen. Dit zijn onder andere Verordening 1828, 1083 en 1081.