Extra budget Actie A

Het subsidieplafond van Actie A wordt verhoogd van 50 miljoen euro naar 60 miljoen euro.

Door onderrealisatie bij diverse projecten heeft de Staatssecretaris besloten het subsidieplafond van Actie A te verhogen. Dit betekent dat er voor het huidige (openstaande) tijdvak extra budget beschikbaar is gekomen. Het aanvraagtijdvak staat nog open tot en met 31 december en met dit extra geld kunnen zowel nieuwe gemeenten, gemeenten waarvan een project is afgerond als gemeenten waarvan de projecten binnenkort aflopen, een nieuwe aanvraag doen.