ESF Actie A voor gemeenten: subsidieplafond bereikt

Het subsidieplafond van € 50.000.000,- aan aanvragen voor ESF Actie A voor gemeenten is inmiddels bereikt. Agentschap SZW neemt voorlopig nieuwe aanvragen niet in behandeling.

Mocht er budget vrijkomen (bijvoorbeeld doordat eerder binnengekomen volledige aanvragen niet of in mindere mate voor subsidie in aanmerking blijken te komen), dan wordt op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen bekeken welke aanvragers toch subsidie krijgen.