ESF Actie E (2007-2013): Sociale Innovatie, Duurzame Inzetbaarheid Sectoren

Europees Sociaal Fonds (ESF) Actie E: Sociale Innovatie, Duurzame Inzetbaarheid Sectoren biedt subsidie en aan Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) die investeren in duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt onder duurzame inzetbaarheid verstaan: het vermogen om gezond, vitaal en productief te blijven tot aan de pensioenleeftijd en de arbeidsproductiviteit te vergroten (Artikel E16, lid1).

Deze subsidie is beschikbaar voor organisaties die binnen O&O fondsen vallen.

Let op!

De inschrijfperiode is verlopen. Een subsidie aanvragen is niet meer mogelijk.