Over ESF Actie E

Op deze pagina vindt u meer informatie over ESF Actie E.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

De subsidie van ESF Actie E kan worden aangevraagd in de periode van 1 mei 2012 vanaf 9:00 tot en met 30 juni 2014 17:00 uur. Een subsidieaanvraag dient te voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria vindt u op de pagina Overzicht Aanvraagcriteria. De subsidie bedraagt minimaal € 60.000 en maximaal € 160.000. U moet 60% van de totale projectkosten realiseren, zoals genoemd in de beschikking tot subsidieverlening.

Startgesprekken met aanvragers van ESF Actie E

Agentschap SZW voert voor de verlening van subsidieaanvragen startgesprekken over de uitvoering van uw project(en). Dit gesprek is bedoeld om u te ondersteunen bij het indienen van een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een realistische begroting. Gezamenlijk kijken we naar mogelijke risico’s en knelpunten. Door deze startgesprekken willen we bereiken dat de door u gemaakte kosten subsidiabel zullen zijn.

Projecten voortgekomen uit ESF Actie E

  • Duurzame inzetbaarheid in agrarische en groene sectoren
  • Duurzaam ondernemerschap bloemendetailhandel