Duurzame inzetbaarheid in agrarische en groene sectoren

Dit project Duurzame Inzetbaarheid in Agrarische en Groene Sectoren draait om het ‘Werken aan morgen in de agrarische en groene sector’. Er wordt relatief zwaar werk verricht in deze sector. Mensen werken daarom vaak niet langer door.

Over het project

Projectnaam: ‘Werken aan morgen in een agrarische en groene sector’
Projectaanvrager: De subsidie is aangevraagd door Stigas in opdracht van Colland Arbeidsmarkt
Looptijd project: 1 mei 2012 – 31 juli 2013
Subsidiebedrag: € 106.940
Project maakt onderdeel uit van: ESF Actie E: Sociale Innovatie, Duurzame Inzetbaarheid Sectoren

Doel van het project

Met behulp van ESF-subsidie analyseert Stigas in opdracht van Colland Arbeidsmarkt de knelpunten en oplossingen voor werknemers en werkgevers in de 12 agrarische deelsectoren; van akkerbouwbedrijf tot hoveniersbedrijf. Het doel is inzicht krijgen in wat werknemers nodig hebben om zo lang mogelijk gezond, veilig en met plezier in de sector te blijven werken. Ook worden instrumenten ontwikkeld en bestaande instrumenten aangepast. Een tweede onderdeel bestaat uit een onderzoek levensfasebewust beleid in de dierhouderij.

Resultaat van het project

De totale onderzoeksresultaten dienen als opstap voor advies naar alle sectoren binnen Colland, gericht op bewustwording van werkgevers en werknemers. Daarnaast stimuleren deze onderzoeksresultaten de innovatieve oplossingen en instrumenten. Uiteindelijk moet aandacht voor duurzaam werken integraal onderdeel worden van personeels- en arbobeleid.