Wijzing ESF-regeling voor Actie E sociale innovatie duurzame inzetbaarheid sectoren

Met ingang van 1 mei wijzigt de subsidieregeling ESF 2007 – 2013 (herzien) voor Actie E sociale innovatie duurzame inzetbaarheid sectoren.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • In rekening gebrachte BTW komt in aanmerking voor subsidie, voor zover deze niet bij de Belastingdienst kan worden teruggevorderd.
  • Aanvragers mogen drie aanvragen indienen op een zelfgekozen thema. In aantoonbare samenwerking met een andere partij mogen aanvragers een extra aanvraag indienen op het thema arbeidsmobiliteit.
  • Het subsidiebudget wordt verlaagd van € 20.000.000,- naar € 10.000.000,-.
  • De minimale subsidiabele projectkosten bedragen € 120.000,- (was € 180.000,-).
  • De voor subsidie in aanmerking komende activiteiten in Fase II (planvorming) zijn uitgebreid met:
    - de uitvoering en het verslag van een sectoraal beleidsplan;
    - de uitvoering en het verslag van een plan voor effectieve monitoring van activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

De wijzigingen hebben betrekking op alle lopende en nieuwe projecten.

Heeft u nog vragen over de toepassing van deze regelwijziging, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het Agentschap SZW.