Aanvragen

ESF Actie E: Sociale Innovatie, Duurzame Inzetbaarheid Sectoren biedt subsidie aan Opleidings- en Ontwikkelingsfonden (O&O-fondsen) die investeren in duurzame inzetbaarheid om arbeidsdeelname en arbeidsproductiviteit te vergroten.

Aanvraagcriteria Subsidie ESF Actie E

Voor het aanvragen van de subsidie geldt een aantal aanvraagcriteria, na te lezen op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) die door de minister zijn erkend. Aan welke criteria een O&O-fonds moet voldoen, leest u op Overheid.nl. Erkende O&O-fondsen zijn te vinden in het document O&O-overzicht.

Als u denkt dat uw project voor subsidie in aanmerking komt, kunt u met behulp van deze pagina de aanvraagprocedure starten.

Subsidie aanvragen ESF Actie E

Een erkend O&O-fonds heeft een inlognaam en wachtwoord om in te loggen op het Subsidieportaal van Agentschap SZW.

Deadlines en doorlooptijd subsidieaanvraag ESF Actie E

  1. Aanvraag en toetsing 
    Agentschap SZW toetst of uw subsidieaanvraag compleet is. Is de aanvraag onvolledig, dan ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. Volledige subsidieaanvragen toetst Agentschap SZW aan de aanvraagcriteria. De beschikking op een volledige subsidieaanvraag wordt binnen dertien weken na het indienen van de aanvraag afgegeven.
  2. Projectperiode en voorschot
    Vanaf het moment dat Agentschap SZW de gevraagde stukken in volledigheid heeft ontvangen, gaat het project van start. Een project mag vanaf de datum volledigheid hoogstens vijftien maanden duren. Er worden geen voorschotten verstrekt tijdens de duur van dit project.
  3. Einddeclaratie en vaststellingsbeschikking
    Binnen de dertien weken na afloop van het project moet u een verzoek tot vaststelling van de subsidie indienen bij Agentschap SZW. Voor de uitbetaling van het subsidiebedrag waar u recht op heeft, is het belangrijk dat Agentschap SZW beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Controleer en/of wijzig uw gegevens via het Subsidieportaal van Agentschap SZW.