Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op ESF Actie E: Sociale Innovatie, Duurzame Inzetbaarheid Sectoren.

Nationale en Europese regelgeving ESF

De regels waar een ESF-project aan moet voldoen, vindt u in de herziene Subsidieregeling ESF 2007 – 2013 op de website Overheid.nl. Hier vindt u ook de gewijzigde en herziene Subsidieregelingen.

De ESF-subsidieregeling is gebaseerd op Europese Verordeningen 1081/2006, 1828/2006 en 1083/2006.

Handleiding projectadministratie (HPA)

De Handleiding Projectadministratie is een hulpmiddel om te voldoen aan regels die gelden voor het inrichten van ESF-projectadministratie. Dit helpt om een goede projectadministratie te voeren.

De volgende onderdelen uit de HPA zijn van toepassing op deze subsidieregeling:
3.1 Verantwoording interne loonkosten
3.1.1 Loonkosten via urenregistratie
3.1.2 Specificatie van de subsidiabele loonkosten
3.2 Externe kosten
3.2.1 Verantwoording externe kosten
3.1.3 Loonkosten via addendum
5.1 Bewaarplicht en procedures voor waarmerken van digitale administraties
5.2 Bewijsstukken publiciteit zijn van toepassing.
Bij onderdeel 3.1.1 zijn de prestatieverantwoording en toerekening niet van toepassing.
Bij onderdeel 3.2.1 is de toerekeningsmethodiek niet van toepassing.

Bekijk een overzicht van de verschillende HPA versies hier.