HPA versies 2014-2020

Welke HPA geldt voor u?
Voor alle projecten geldt dat de meest recente versie wordt gebruikt. De subsidies afgegeven in de periode 2014-2020 maken gebruik van de meest recente versie van onderstaande HPA's.